Splošni pogoji naročanja

 

Cene so v EUR brez DDV in veljajo od 1.1.2007.

PLAČILNI POGOJI IN NAROČANJE

Pri plačilu v roku do 8 dni po dobavi blaga veljajo cene po ceniku, Plačilo po dobavi blaga je mogoče le ob predhodnem dogovoru in ob izročitvi dogovorjenega instrumenta zavarovanja plačila. Pri plačilu po predračunu cene znižamo za 2%.

Blago se naroča tako, da izpolnite naročilnico in jo pošljete na naslov Reklame Kašnik, Boštjan Kašnik, s.p., Francetova 18, 2380 Slovenj Gradec ali po E-pošti: info@trakovi.com.

ZAVAROVANJE PLAČIL

V primeru, da blago ni plačano po predračunu, postane naročilo za prodajalca obvezujoče po prejemu kvalitetnega instrumenta zavarovanja plačila. O vrsti in načinu zavarovanja plačila odloča prodajalec. Naročeno in dobavljeno blago ostaja last prodajalca, dokler ni v celoti plačano.
V primeru zamude plačila obračunamo zakonite zamudne obresti.

DOBAVA

Dobavni rok za naročeno blago je do petnajst delavnih dni.
Naročeno blago prodajalec dostavi kupcu s pošto. Stroške dobave krije kupec po ceniku pošte Slovenije.

KONČNE DOLOČBE

Morebitne reklamacije je potrebno vložiti v roku 15 dni po prejemu blaga in morajo biti ugotovljene komisijsko in z zapisnikom.
Za vse informacije smo vam na voljo na našem naslovu, vzorčne izdelke pa vam lahko pošljemo vpogled.
Za vse morebitne spore je pristojno Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu.