Ovratne trakove smo med drugimi naredili tudi za:
Naše stranke

Ministrstvo za notranje zadeve

Mercator

Hotel Betnava

Študentska organizacija Univerze v Mariboru

Klub mariborskih študentov

Menerga

UŠZM

Monsadria

Rašica point

As design

Yamaha

Konica nove tehnologije